Mode:         
Chi tiết tin tức

Danh sách người hành nghề KCB tại các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh

Người đăng: Thông báo 1558/TB-SYT ngày 17/9/2019 .Ngày đăng: 26/12/2019 .Lượt xem: 3926 lượt.
1. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK tỉnh Quảng Nam
 Danh sách bổ sung (lần 2) 
 Danh sách bổ sung (lần 3) 
Danh sách bổ sung (lần 4)
Danh sách bổ sung (lần 5)
Danh sách bổ sung (lần 6)
Danh sách bổ sung (lần 7)
Danh sách bổ sung (lần 8)
Danh sách bổ sung (lần 9)
Danh sách bổ sung (lần 10)
Danh sách bổ sung (lần 11)
Danh sách bổ sung (lần 12)
Danh sách bổ sung (lần 13)
Danh sách bổ sung (lần 14)
Danh sách bổ sung (lần 15)
Danh sách bổ sung (lần 16)
Danh sách bổ sung (lần 17)
Danh sách cập nhật lần thứ 18
Danh sách cập nhật lần thứ 19
Danh sách cập nhật lần thứ 20
Danh sách cập nhật lần thứ 21
Danh sách cập nhật lần thứ 22
Danh sách cập nhật lần thứ 23
2. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK KV Quảng Nam
    Danh sách bổ sung (BVĐKKV Quảng Nam)
    Danh sách bổ sung (lần 2) 
    Danh sách bổ sung (lần 3)
   Danh sách bổ sung (lần 4)
 Danh sách bổ sung (lần 5)
 Danh sách bổ sung (lần 6)
 Danh sách bổ sung (1/2021)
 Danh sách bổ sung (3/2021)
 Danh sách bổ sung (23/3/2021)
 Danh sách bổ sung (4/2021)
Danh sách bổ sung (20/4/2021)
Danh sách bổ sung (28/4/2021)
Danh sách bổ sung (26/5/2021)
Danh sách bổ sung (28/6/2021)
Danh sách bổ sung 12/7/2021
Danh sách cập nhật bổ sung 29/9/2021
Danh sách cập nhật 07/09/2021
 3.Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐKKV MN phía Bắc

 Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐKKV MN phía Bắc (CS2)

Danh sách hành nghề KCB tại BV ĐKKV MN phía Bắc 2021
Danh sách hành nghề KCB tại BV ĐKKV MN phía Bắc 2021 (cập nhật 15/4/2021)
Danh sách hành nghề KCB tại BV ĐKKV MN phía Bắc 2021 (cập nhật 27/5/2021)

Danh sách hành nghề KCB tại BV ĐKKV MN phía Bắc 2021 (cập nhật 24/3/2021)
Danh sách bổ sung, cập nhật ngày 09/8/2021
Danh sách cập nhật bổ sung 07/9/2021
Danh sách cập nhật bổ sung ngày 09/9/2021
Danh sách cập nhật 22/9/2021

4. Danh sách người hành nghề KCB tại BV Phạm Ngọc Thạch 

5. Danh sách người hành nghề KCB tại BV Phụ Sản Nhi
Bổ sung 13/10/2020
Danh sách ngày 17/11/2020 của BV Phụ sản - Nhi Quảng Nam
Danh sách bổ sung 4/2020 của BV Phụ sản - Nhi Quảng Nam
Danh sách bổ sung 25/6/2020 của BV Phụ sản - Nhi Quảng Nam
Danh sách bổ sung 16/8/2021
Danh sách cập nhật 22/9/2021
6. Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Tâm thần
   
   Danh sách bổ sung (BV Tâm thần)
Danh sách tháng 8 năm 2021

7.Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Mắt
  
   Danh sách bổ sung (lần 1)
Danh sách bổ sung 8/3/2021
Danh sách bổ sung (th3/2021)
Danh sách bổ sung 9/4/2021
Danh sách bổ sung 11/6/2021
Danh sách cập nhật bổ sung ngày 23/9/2021
8. Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Da liễu
Danh sách KCB tại BV Da Liễu năm 2021
Danh sách KCB ngày 8/7/2021
Danh sách biến động 27/9/2021
9. Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện YHCT
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện YHCT (bổ sung)
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện YHCT (bổ sung 10/5/2021)
Danh sách cập nhật ngày 08/7/2021
10. Danh sách người hành nghề KCB tại Trường CĐYT Quảng Nam
      Danh sách bổ sung (BV Trường CĐYT)
Danh sách bổ sung ngày 29/6/2020 (BV Trường CĐYT)
Danh sách bổ sung 3/2021 (BV Trường CĐYT)

11. Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh xá Công an tỉnh
     Danh sách (bổ sung)
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh xá Công an tỉnh 2021
Danh sách bổ sung 12/4/2021
Danh sách bổ sung 25/6/2021

12. Danh sách người hành nghề tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin: SYT
[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Danh sách hành nghề tại Bệnh viện Bình An, Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc, Phòng khám đại học y khoa Phan Châu Trinh
Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Phước Đức
Thông báo đăng tải các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe
THÔNG BÁO đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng
Thông báo đăng tải cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học
Vể việc cấp mã cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động
Thông báo đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế
Danh sách cơ sở KCB tư nhân tại tỉnh Quảng Nam được cấp phép
Chi tiết
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 175 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
TẬP HUẤN KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG COVID-19
Đọc thêm >>
Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin...
Sở Y tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 767/KH-SYT về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đọc thêm >>
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 174 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NAM
Đọc thêm >>
QUẢNG NAM: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHU...
QUẢNG NAM: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
Đọc thêm >>
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hiện nay, Bộ Y tế đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ người dân phòng, chống COVID-19 như: ncovi, tờ khai y tế, bluezone, covid-19,...người dân hãy cài đặt ứng dụng để được bảo...
Đọc thêm >>
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 173 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
QUẢNG NAM: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THÊM HAI PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Đọc thêm >>
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TẦY GIUN HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM 2021
Đọc thêm >>
HỘI THẢO THAM VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHIẾN...
HIỆP ĐỨC KHAI TRƯƠNG PHÒNG PHỤC HỒI CHỨC...
GƯƠNG MỘT CÁN BỘ Y TẾ TRẢ LẠI TIỀN CHO NGƯỜI...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 170 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,...
LỄ TRAO TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN...
TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG MỞ...
TẬP HUẤN NỀN TẢNG QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG COVID-19
SỞ Y TẾ HỌP VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN...
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN KINH NGHIỆM...
KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG...
ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM BÁNH TRUNG THU...
ĐẨY NHANH TRUY VẾT F0 TẠI HUYỆN PHƯỚC SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỄ...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 169 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,...
TẬP HUẤN AN TOÀN TIÊM CHỦNG CHO CÁN BỘ LÀM...
 Đăng nhập
Tài khoản  
 
Liên kết website

Website đơn vị
Lượt truy cập