Mode:         
Chi tiết tin tức

Danh sách người hành nghề KCB tại các cơ sở y tế công lập tuyến huyện

Người đăng: Thông báo 1558/TB-SYT ngày 17/9/2019 .Ngày đăng: 26/12/2019 .Lượt xem: 5734 lượt.

1. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Thành phố Tam Kỳ  
    Danh sách người hành nghề KCB tại TYT Tam Thăng  

    Danh sách người hành nghề KCB tại TYT Tam Thăng  (2)
Danh sách bổ sung ngày 24/11/2020
Danh sách bổ sung 22/4/2021
Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Tam Thăng (Bổ sung ngày 04/5/2021)
Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Tam Thăng (Bổ sung ngày 14/5/2021)
Danh sách cập nhật người hành nghề KCB tại TTYT Tam Kỳ (07/06/2021)
Danh sách cập nhật người hành nghề KCB tại TTYT Tam Kỳ (29/06/2021)
Danh sách cập nhật bổ sung ngày 29/7/2021
Danh sách cập nhật 31/8/2021
2. Danh sách người hành nghề KCB tại BV Hội An và TTYT Thành phố Hội An 

Danh sách bổ sung ngày 17/7/2020 (BV Hội An)
Danh sách ngày 24/11/2020 của BV Hội An
Danh sách ngày 24/05/2021 của BV Hội An
Danh sách ngày 22/6/2021 của BV Hội An
Danh sách bổ sung ngày 09/8/2021
Danh sách cập nhât bổ sung ngày 04/10/2021
 3. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT huyện Phú Ninh

  Danh sách bổ sung (TTYT Phú Ninh)
Danh sách cập nhật bổ sung ngày 24/3/2021

4. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT huyện Thăng Bình

  Danh sách người hành nghề KCB tại các Trạm Y tế huyện Thăng Bình

Danh sách điều chỉnh (03/9/2020)
Danh sách điều chỉnh (4/2021)
Danh sách bổ sung 24/5/2021
Danh sách giảm 18/8/2021
5. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Duy Xuyên
   
   Danh sách bổ sung (TTYT Duy Xuyên)

   Danh sách bổ sung 24/03/2020

Danh sách bổ sung 12/2020

Danh sách bổ sung 3/2021

6. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Quế Sơn

   Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám ĐKKV Đông Quế Sơn

    Danh sách bổ sung ngày 04/5/2021 PK ĐKKV Đông Quế Sơn 
   Danh sách bổ sung (TTYT Quế Sơn)
Danh sách bổ sung ngày 24/11/2020
Danh sách người hành nghề bổ sung tại TTYT Quế Sơn năm 2021 (21/12/2020)
Danh sách người hành nghề năm 2021 tại TTYT Quế Sơn
Danh sách người hành nghề năm 2021 tại Phòng khám Đông Quế Sơn (cập nhật 15.5.2021)
Danh sách người hành nghề tại TTYT Quế Sơn (cập nhật 17/6/2021)
Danh sách người hành nghề tại TTYT Quế Sơn (cập nhật 05/7/2021)
Danh sách cập nhật ngày 31/8/2021
7. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT huyện Hiệp Đức
Cập nhật bổ sung ngày 16/3/2020

   Danh sách người hành nghề tại các Trạm Y tế Nông Sơn 

   Danh sách người hành nghề tại Trạm Y tế Ninh Phước huyện Nông Sơn(trạm mới)

Danh sách bổ sung TTYT Nông Sơn
Danh sách bổ sung TTYT Nông Sơn (04/1/2021)
Danh sách bổ sung TTYT Nông Sơn (3/2021)
Danh sách bổ sung TTYT Nông Sơn (10/6/2021)

9. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT huyện Đại Lộc
Danh sách bổ sung (1/7/2020)
Danh sách bổ sung (28/12//2020)
Danh sách bổ sung (01/6/2021)
10. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Đông Giang
Bổ sung ngày 19/7/2021
11. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Tiên Phước
Danh sách bổ sung 
Danh sách bổ sung (07/8/2020)
Danh sách bổ sung (04/9/2020)
Danh sách bổ sung (4/2021)
Danh sách bổ sung (09/7/2021)

12. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Nam Trà My
Danh sách sửa đổi, bổ sung ngày 11/8/2020
Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Nam Trà My (update)
Cập nhật danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Nam Trà My (17/5/2021)
Cập nhật danh sách người hành nghề tại TTYT Nam Trà My 30/6/2021

13. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT huyện Bắc Trà My

Danh sách bổ sung (TTYT Bắc Trà My)

Danh sách bổ sung (TTYT Bắc Trà My) ngày 4/8/2020

Danh sách bổ sung (TTYT Bắc Trà My) ngày 10/8/2020
Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Bắc Trà My ngày 24/11/2020

Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Bắc Trà My ngày 26/02/2021
Danh sách cập nhật ngày 20/7/2021

14. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT huyện Phước Sơn
Danh sách bổ sung (03/9/2020)
Danh sách bổ sung (01/01/2021)
Danh sách bổ sung (26/4/2021)
Danh sách bổ sung (29/6/2021)
Danh sách điều chỉnh, bổ sung ngày 11/8/2021
16. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Nam Giang
Danh sách bổ sung (23/7/2020)
Danh sách bổ sung (25/8/2020)
Danh sách bổ sung 
Danh sách bổ sung (10/5/2021)
Danh sách bổ sung ngày 01/7/2021
Danh sách cập nhật bổ sung ngày 25/8/2021
17. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Thị xã Điện Bàn
    Danh sách tháng 12/2020 TTYT Điện Bàn
Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Điện Bàn (26/5/2021)
Danh sách cập nhật người hành nghề ngày 01/09/2021
Danh sách cập nhật ngày 22/9/2021

18. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Núi Thành
Danh sách bổ sung
Danh sách bổ sung (24/8/2020)
Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Núi Thành năm 2021
Danh sách bổ sung người hành nghề KCB tại TTYT Núi Thành năm 2021
Danh sách người hành nghề tại TTYT Núi Thành cập nhât 5/5/2021
19. Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Tây Giang

Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Tây Giang tháng 4/2021
Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Tây Giang tháng 4/2021 (Tại các TYT xã và phòng khám)
Danh sách người hành nghề KCB tại TTYT Tây Giang Cập nhật 27/5/2021
Danh sách cập nhật ngày 13/10/2021 tại TTYT Tây Giang
Nguồn tin: Sở Y tế
[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Danh sách hành nghề tại Bệnh viện Bình An, Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc, Phòng khám đại học y khoa Phan Châu Trinh
Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Phước Đức
Thông báo đăng tải các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe
THÔNG BÁO đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng
Thông báo đăng tải cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học
Vể việc cấp mã cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động
Thông báo đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế
Danh sách cơ sở KCB tư nhân tại tỉnh Quảng Nam được cấp phép
Chi tiết
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 175 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
TẬP HUẤN KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG COVID-19
Đọc thêm >>
Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin...
Sở Y tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 767/KH-SYT về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đọc thêm >>
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 174 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NAM
Đọc thêm >>
QUẢNG NAM: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHU...
QUẢNG NAM: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
Đọc thêm >>
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hiện nay, Bộ Y tế đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ người dân phòng, chống COVID-19 như: ncovi, tờ khai y tế, bluezone, covid-19,...người dân hãy cài đặt ứng dụng để được bảo...
Đọc thêm >>
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 173 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
QUẢNG NAM: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THÊM HAI PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Đọc thêm >>
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TẦY GIUN HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM 2021
Đọc thêm >>
HỘI THẢO THAM VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHIẾN...
HIỆP ĐỨC KHAI TRƯƠNG PHÒNG PHỤC HỒI CHỨC...
GƯƠNG MỘT CÁN BỘ Y TẾ TRẢ LẠI TIỀN CHO NGƯỜI...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 170 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,...
LỄ TRAO TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN...
TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG MỞ...
TẬP HUẤN NỀN TẢNG QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG COVID-19
SỞ Y TẾ HỌP VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN...
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN KINH NGHIỆM...
KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG...
ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM BÁNH TRUNG THU...
ĐẨY NHANH TRUY VẾT F0 TẠI HUYỆN PHƯỚC SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỄ...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 169 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,...
TẬP HUẤN AN TOÀN TIÊM CHỦNG CHO CÁN BỘ LÀM...
 Đăng nhập
Tài khoản  
 
Liên kết website

Website đơn vị
Lượt truy cập