Mode:         
Chi tiết tin tức

Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế

Người đăng: Sở Y tế .Ngày đăng: 17/05/2021 .Lượt xem: 1486 lượt.

Sở Y tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 767/KH-SYT về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch tầm nhìn đến năm 2030: Ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế, hình thành nền y tế thông minh với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

Chuyển đổi số trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân: 100% người dân được định danh y tế; 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. 100% các trạm y tế triển khai phần mềm quản lý có đẩy đủ các chức năng theo quy định của Bộ Y tế. 50% các trạm y tế xã triển khai nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám, chữa bệnh từ xa.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh: 100% các cơ sở y tế triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; 100% các bệnh viện triển khai nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám, chữa bệnh từ xa. 15% số bệnh viện trên toàn tỉnh chuyển đối số thành công, triển khai bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử.

Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động: 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả đấu thầu, đấu giá, thông tin về giá và các thông tin khác theo quy định đuoc công khai trên môi trường mạng. 100% cán bộ y tế (Bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, công chức, viên chức ngành y được định danh; 100% cơ sở bán lẻ thuốc cập nhật cập nhật dữ liệu mua, bán thuốc trên phần mềm Quản lý và kết nối Cơ sở dữ liệu Dưoc quốc gia.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Duy trì các chỉ tiêu trong mục tiêu cơ bản giai đoạn 2021-2025. 100% dich vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại được xử lý trên môi trường mạng: 50% bệnh viện chuyển đổi số thành công, triển khai bệnh án điện tử.

DOWNLOAD KẾ HOẠCH 767/KH-SYT

Nguồn tin: Báo Quảng Nam
[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh (KCB): Quảng Nam cần nguồn lực lớn hơn
Hội thảo “Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRẠM Y TẾ
TẬP HUẤN NỀN TẢNG QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG COVID-19
SỞ Y TẾ HỌP VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HỌP TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Chi tiết
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 175 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
TẬP HUẤN KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG COVID-19
Đọc thêm >>
Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin...
Sở Y tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 767/KH-SYT về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đọc thêm >>
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 174 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NAM
Đọc thêm >>
QUẢNG NAM: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHU...
QUẢNG NAM: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
Đọc thêm >>
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hiện nay, Bộ Y tế đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ người dân phòng, chống COVID-19 như: ncovi, tờ khai y tế, bluezone, covid-19,...người dân hãy cài đặt ứng dụng để được bảo...
Đọc thêm >>
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 173 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
QUẢNG NAM: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THÊM HAI PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Đọc thêm >>
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TẦY GIUN HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM 2021
Đọc thêm >>
HỘI THẢO THAM VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHIẾN...
HIỆP ĐỨC KHAI TRƯƠNG PHÒNG PHỤC HỒI CHỨC...
GƯƠNG MỘT CÁN BỘ Y TẾ TRẢ LẠI TIỀN CHO NGƯỜI...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 170 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,...
LỄ TRAO TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN...
TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG MỞ...
TẬP HUẤN NỀN TẢNG QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG COVID-19
SỞ Y TẾ HỌP VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN...
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN KINH NGHIỆM...
KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG...
ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM BÁNH TRUNG THU...
ĐẨY NHANH TRUY VẾT F0 TẠI HUYỆN PHƯỚC SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỄ...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 169 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,...
TẬP HUẤN AN TOÀN TIÊM CHỦNG CHO CÁN BỘ LÀM...
 Đăng nhập
Tài khoản  
 
Liên kết website

Website đơn vị
Lượt truy cập