Hoạt động ngành y tế
QUẢNG NAM: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THÊM HAI PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Đọc thêm >>
GƯƠNG MỘT CÁN BỘ Y TẾ TRẢ LẠI TIỀN CHO NGƯỜI ĐÁNH RƠI
Đọc thêm >>
HIỆP ĐỨC KHAI TRƯƠNG PHÒNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỘNG ĐỒNG DO TỔ CHỨC MEDIPEACE TÀI...
Đọc thêm >>
ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM BÁNH TRUNG THU THỜI COVID
Đọc thêm >>
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CÁC NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ PHÒNG...
Đọc thêm >>
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG NĂM 2021
Đọc thêm >>
BỆNH VIỆN MẮT QUẢNG NAM TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG, KHÁM SÀNG LỌC CÁC BỆNH VỀ MẮT CHO TRẺ...
Đọc thêm >>
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 04 CỦA BỘ Y TẾ VỀ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI...
Đọc thêm >>
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ VỀ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021
Đọc thêm >>
TRAO DANH HIỆU “BỆNH VIỆN THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ XUẤT SẮC” CHO TRUNG TÂM...
Đọc thêm >>
XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ CỬ TUYỂN...
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5
HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ THẢO LUẬN CHUYÊN GIA...
TỔNG KẾT SÁNG KIẾN BỆNH VIỆN THỰC HÀNH NUÔI...
HƠN 300 HỌC SINH ĐƯỢC KHÁM SÀNG LỌC PHÁT...
GIỚI THIỆU DỰ ÁN ÁNH SÁNG HY VỌNG VÀ TRUYỀN...
NỮ BÁC SỸ NẶNG LÒNG VỚI NGHỀ
HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU VÀ...
SỞ Y TẾ TRAO TẶNG THIẾT BỊ Y TẾ CHO TRUNG...
GẶP MẶT VÀ TRAO TẶNG QUÀ CHO CÁN BỘ Y TẾ...
Liên kết website

Đăng nhập
Tài khoản  
 
Website đơn vị