Văn bản địa phương
STTSố/Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 109 items in 6 pages
1 3080/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế
Người ký: PCT Hồ Quang Bửu
Đã xem: 369 lượt / Tải về: 28 lượt

05/11/2020
2 2568 /QĐ-UBND QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế
Người ký: PCT Hồ Quang Bửu
Đã xem: 291 lượt / Tải về: 11 lượt

18/09/2020
3 1213 /QĐ-UBND QĐ Phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Y tế
Người ký: PCT Hồ Quang Bửu
Đã xem: 325 lượt / Tải về: 8 lượt

29/04/2020
4 1164/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế
Người ký: PCT Trần Văn Tân
Đã xem: 1089 lượt / Tải về: 50 lượt

22/04/2020
5 2248/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Quảng Nam năm 2018
Người ký: Chủ tịch Đinh Văn Thu
Đã xem: 1224 lượt / Tải về: 136 lượt

12/07/2019
6 2155/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Quảng Nam
Người ký: Chủ tịnh Đinh Văn Thu
Đã xem: 1659 lượt / Tải về: 285 lượt

04/07/2019
7 565/TB-SYT Thông báo về việc công bố kết quả điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp Y tế
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 15300 lượt / Tải về: 5372 lượt

03/05/2018
8 565/TB-SYT(PL1) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIÊM THI VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ (TR 1-10)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 15885 lượt / Tải về: 5852 lượt

03/05/2018
9 565/TB-SYT(PL3) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ (TR 11-20)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 16875 lượt / Tải về: 6713 lượt

03/05/2018
10 565/TB-SYT(PL5) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ(TR 41-50)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 16116 lượt / Tải về: 6295 lượt

03/05/2018
11 565/TB-SYT(PL 3) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC (TR 31-40)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 14708 lượt / Tải về: 5572 lượt

03/05/2018
12 565/TB-SYT PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ(TR 51-62)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 15955 lượt / Tải về: 6016 lượt

03/05/2018
13 565/TB-SYT (PL3) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC (TR 21-30)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 20380 lượt / Tải về: 7306 lượt

03/05/2018
14 565/TB-SYT(PL7) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ(TR 63- TRANG CUOI)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 8004 lượt / Tải về: 2718 lượt

03/05/2018
15 123/TB-UBND Thông báo Nghỉ Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018
Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 1424 lượt / Tải về: 110 lượt

17/04/2018
16 117/TB-UBND Thông báo Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 (10/3 âm lịch)
Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 1147 lượt / Tải về: 54 lượt

16/04/2018
17 01/DSDT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH DÂN SỐ KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HDTT
Đã xem: 3048 lượt / Tải về: 318 lượt

11/04/2018
18 02/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 5446 lượt / Tải về: 1579 lượt

11/04/2018
19 03/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH DƯỢC KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 3740 lượt / Tải về: 906 lượt

11/04/2018
20 04/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH HÌNH ẢNH Y HỌC KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 2097 lượt / Tải về: 184 lượt

11/04/2018
Liên kết website

Đăng nhập
Tài khoản  
 
Website đơn vị