Văn bản trung ương
STTSố/Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 272 items in 14 pages
1 565/TB-SYT Thông báo về việc công bố kết quả điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp Y tế
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 14653 lượt / Tải về: 5182 lượt

03/05/2018
2 565/TB-SYT(PL1) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIÊM THI VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ (TR 1-10)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 15476 lượt / Tải về: 5746 lượt

03/05/2018
3 565/TB-SYT(PL3) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ (TR 11-20)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 16530 lượt / Tải về: 6651 lượt

03/05/2018
4 565/TB-SYT(PL5) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ(TR 41-50)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 15708 lượt / Tải về: 6241 lượt

03/05/2018
5 565/TB-SYT(PL 3) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC (TR 31-40)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 14423 lượt / Tải về: 5536 lượt

03/05/2018
6 565/TB-SYT PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ(TR 51-62)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 15603 lượt / Tải về: 5963 lượt

03/05/2018
7 565/TB-SYT (PL3) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC (TR 21-30)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 20016 lượt / Tải về: 7248 lượt

03/05/2018
8 565/TB-SYT(PL7) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ(TR 63- TRANG CUOI)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 7661 lượt / Tải về: 2667 lượt

03/05/2018
9 01/DSDT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH DÂN SỐ KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HDTT
Đã xem: 2829 lượt / Tải về: 304 lượt

11/04/2018
10 02/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 5185 lượt / Tải về: 1543 lượt

11/04/2018
11 03/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH DƯỢC KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 3492 lượt / Tải về: 885 lượt

11/04/2018
12 04/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH HÌNH ẢNH Y HỌC KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 1911 lượt / Tải về: 180 lượt

11/04/2018
13 05/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH HỘ SINH KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 2340 lượt / Tải về: 350 lượt

11/04/2018
14 06/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 2168 lượt / Tải về: 207 lượt

11/04/2018
15 07/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH XÉT NGHIỆM KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 3060 lượt / Tải về: 581 lượt

11/04/2018
16 08/DSTT DANH SÁCH DỰ THI Y SI ĐA KHOA KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 4792 lượt / Tải về: 1338 lượt

11/04/2018
17 09/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 2974 lượt / Tải về: 473 lượt

11/04/2018
18 10/DSTT DANH SÁCH DỰ THI Y SI Y HỌC DỰ PHÒNG KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: DSTT
Đã xem: 2809 lượt / Tải về: 400 lượt

11/04/2018
19 02/TLHNTT Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành y tế năm 2018
Người ký: BYT
Đã xem: 1530 lượt / Tải về: 139 lượt

17/01/2018
20 02/TK Tài khoản truy cập Q-Office của các đơn vị
Người ký: TTCNTT
Đã xem: 2552 lượt / Tải về: 341 lượt

15/12/2017
SỰ KIỆN

Liên kết website

Đăng nhập
Tài khoản  
 
Website đơn vị