Văn bản trung ương
STTSố/Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 272 items in 14 pages
1 565/TB-SYT Thông báo về việc công bố kết quả điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp Y tế
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 15300 lượt / Tải về: 5372 lượt

03/05/2018
2 565/TB-SYT(PL1) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIÊM THI VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ (TR 1-10)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 15885 lượt / Tải về: 5852 lượt

03/05/2018
3 565/TB-SYT(PL3) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ (TR 11-20)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 16875 lượt / Tải về: 6713 lượt

03/05/2018
4 565/TB-SYT(PL5) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ(TR 41-50)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 16116 lượt / Tải về: 6295 lượt

03/05/2018
5 565/TB-SYT(PL 3) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC (TR 31-40)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 14708 lượt / Tải về: 5572 lượt

03/05/2018
6 565/TB-SYT PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ(TR 51-62)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 15955 lượt / Tải về: 6016 lượt

03/05/2018
7 565/TB-SYT (PL3) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC (TR 21-30)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 20380 lượt / Tải về: 7306 lượt

03/05/2018
8 565/TB-SYT(PL7) PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC Y TẾ(TR 63- TRANG CUOI)
Người ký: Nguyễn Văn Hai
Đã xem: 8004 lượt / Tải về: 2718 lượt

03/05/2018
9 01/DSDT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH DÂN SỐ KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HDTT
Đã xem: 3048 lượt / Tải về: 318 lượt

11/04/2018
10 02/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 5446 lượt / Tải về: 1579 lượt

11/04/2018
11 03/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH DƯỢC KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 3740 lượt / Tải về: 906 lượt

11/04/2018
12 04/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH HÌNH ẢNH Y HỌC KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 2097 lượt / Tải về: 184 lượt

11/04/2018
13 05/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH HỘ SINH KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 2513 lượt / Tải về: 358 lượt

11/04/2018
14 06/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 2343 lượt / Tải về: 213 lượt

11/04/2018
15 07/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH XÉT NGHIỆM KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 3229 lượt / Tải về: 589 lượt

11/04/2018
16 08/DSTT DANH SÁCH DỰ THI Y SI ĐA KHOA KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 5047 lượt / Tải về: 1359 lượt

11/04/2018
17 09/DSTT DANH SÁCH DỰ THI NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: HĐTT
Đã xem: 3163 lượt / Tải về: 483 lượt

11/04/2018
18 10/DSTT DANH SÁCH DỰ THI Y SI Y HỌC DỰ PHÒNG KỲ THI TUYỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM 4/2018
Người ký: DSTT
Đã xem: 2998 lượt / Tải về: 419 lượt

11/04/2018
19 02/TLHNTT Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành y tế năm 2018
Người ký: BYT
Đã xem: 1650 lượt / Tải về: 146 lượt

17/01/2018
20 02/TK Tài khoản truy cập Q-Office của các đơn vị
Người ký: TTCNTT
Đã xem: 2725 lượt / Tải về: 353 lượt

15/12/2017
Liên kết website

Đăng nhập
Tài khoản  
 
Website đơn vị