Chuyển đổi số Y tế
Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin...
Sở Y tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 767/KH-SYT về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đọc thêm >>
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hiện nay, Bộ Y tế đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ người dân phòng, chống COVID-19 như: ncovi, tờ khai y tế, bluezone, covid-19,...người dân hãy cài đặt ứng dụng để được bảo...
Đọc thêm >>
KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Đọc thêm >>
SỞ Y TẾ HỌP VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH PHÒNG CHỐNG...
Đọc thêm >>
TẬP HUẤN NỀN TẢNG QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG COVID-19
Đọc thêm >>
Hội thảo “Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên...
Hội thảo “Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
Đọc thêm >>
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG...
Đọc thêm >>
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRẠM Y TẾ
Sáng 25/6, Sở Y tế có buổi làm việc với Sở Tài chính, VNPT, Viettel Quảng Nam và một số đơn vị có liên quan nhằm thống nhất một số nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã, phường. Ts. Bs Nguyễn Văn Văn,...
Đọc thêm >>
Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh (KCB): Quảng Nam cần nguồn lực...
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành y tế gần như là điều bắt buộc để tiến tới xây dựng nền y tế thông minh. Tuy nhiên, nếu so sánh với bức tranh chung về ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa...
Đọc thêm >>
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HỌP TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Đọc thêm >>Website đơn vị
Liên kết website

Đăng nhập
Tài khoản  
 
Lượt truy cập