DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Danh mục Dụ án ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

STT

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô (ha)

Ghi chú

I

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KKT, KCN, CCN

08 dự án

1

Khu công nghiệp đô thị, dịch vụ Nam Thăng Bình

Xã Bình Trung, Bình Nam, Bình Sa, huyện Thăng Bình

655

Thuộc quy hoạch điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại  Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018

2

Khu công nghiệp Tam Anh 3

Xã Tam Anh Nam và xã Tam anh Bắc, huyện Núi Thành

190

Thuộc quy hoạch điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại  Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018

3

Khu công nghiệp Đại Lộc 1

Xã Đại Đồng, Đại Quang, huyện Đại Lộc

600

Đã đề nghị bổ sung quy hoạch

4

Khu công nghiệp Điện Bàn 1Điện Hòa, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng, thị xã Điện Bàn (Nút cao tốc tại Phong Thử)

750

Đã đề nghị bổ sung quy hoạch

5

Khu công nghiệp Điện Bàn 2

Xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn và xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc

400

Đã đề nghị bổ sung quy hoạch

6

Khu công nghiệp Tây Quế Sơn 

Xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình

1200

Đã đề nghị bổ sung quy hoạch

7

Khu công nghiệp Tây Thăng Bình Xã Bình Lãnh huyện Thăng Bình và xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức

520

Đã đề nghị bổ sung quy hoạch

8

Khu công nghiệp Thăng Bình 1Xã Bình Phục, Bình Giang, huyện Thăng Bình

978

Đã đề nghị bổ sung quy hoạch

II

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

04 dự án

9

Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai

Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

225

 

10

Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa

Xã Tam Hòa, huyện Núi Thành

747

 

11

Khu phi thuế quan gắn với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Xã Chaval, huyện Nam Giang

187

 

12

Khu thương mại, dịch vụ, khách sạn Quảng Nam

Xã Bình Hải, huyện Thăng Bình

 

33

 

III

LĨNH VỰC ĐÔ THỊ, NHÀ Ở

03 dự án

13

Khu đô thị công nghệ ven sông Đầm

P.An Phú, Xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ

225

 

14

Khu đô thị Tam Anh Bắc

Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành

1157

 

15

Khu đô thị Nam trục chính Tam Thăng

Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ

215

 

Tin liên quan