HỘI THÀO CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN HỘI ĐÔNG Y TỈNH QUẢNG NAM THEO CHỈ THỊ 24-CT/TW

Sáng ngày 25/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Hội Đông Y tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề Khảo sát thực trạng và giải pháp tiếp tục xây dựng, phát triển Hội Đông Y tỉnh Quảng Nam theo chỉ thị 24-CT/TW. Tham dự có ông Trần Văn Dũng - Phó trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, BSCKII Huỳnh Thuận - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Như Chính - UVBCH Trung ương Hội Đông Y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông Y Quảng Nam cùng đại diện Hội Đông Y thuộc 13/18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 212 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 25/11/2021, như sau:
  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid