Thông báo số 110/TB-HĐTT

THÔNG BÁO Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 của Hội đồng cấp tỉnh

Thông báo số 1845/TB-HĐTD

Thông báo về việc tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế Quảng Nam.

Công văn 1804/SYT-KHTC ngày 05/8/2022

Mời chào giá hệ thống khí Oxy trung tâm bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam

Thông báo triệu tập theo CV 1781/TB-HĐTD ngày 02/8/2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển
  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid