THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH NĂM 2023

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Miền núi Phía bắc Quảng Nam và Kế hoạch tuyển dụng vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Thông báo Công văn số 9097/QLD-CL ngày 17/8/2023 của Cục Quản Lý Dược V/v sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3; Công văn số 9098/QLD-CL ngày 17/8/2023 ủa Cục Quản Lý Dược V/v sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Clorocid TW3.

Ngày 22/8/2023 Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 2037/SYT-NVD và Công văn 2038/SYT-NVD công báo: 1. Công văn số 9097/QLD-CL ngày 17/8/2023 thông báo các sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3 (Tetracyclin hydroclorid 250mg), SĐK: VD-28109-17, có quy cách đóng gói lọ 400 viên,nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3, ghi ngày sản xuất từ sau ngày 01/01/2021 đến nay là thuốc giả; 2. Công văn số 9098/QLD-CL ngày 17/8/2023 thông báo các sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg), SĐK: VD-25305-16, nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 có ghi ngày sản xuất từ sau ngày 15/9/2019 đến nay là thuốc giả. Sở Y tế thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, người sử dụng thuốc không buôn bán, sử dụng các thuốc nêu trên.

THÔNG BÁO THU HỒI THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG

Ngày 17/8/2023, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 9058/QLD-CL thông báo thu hồi toàn quốc thuốc Viên nang cứng H-Inzole, Số GĐKLH: VN-18555-14, Số lô: HT4-51, NSX: 18/10/2022, HD: 17/10/2024 do Công ty Lark Laboratories (India) Ltd India sản xuất, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây nhập khẩu.
Dữ liệu đang được cập nhật...
  • Triển khai Mô hình khám chữa bệnh bằng CCCD tích hợp BHYT
  • Truyên truyền Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID