THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Y tế Quảng Nam

- Địa chỉ: Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: +842353810105.
- Fax: .
- Email: bbt_soyte@quangnam.gov.vn

Bản đồ chỉ dẫn