Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Xem chi tiết >>
Khám bệnh, chữa bệnh
2

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Xem chi tiết >>
Y tế Dự phòng
3

Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng

Xem chi tiết >>
Y tế Dự phòng
4

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Xem chi tiết >>
Khám bệnh, chữa bệnh
5

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Xem chi tiết >>
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
6

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Xem chi tiết >>
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
7

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Tổ chức cán bộ
8

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Xem chi tiết >>
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
9

Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Xem chi tiết >>
Dược phẩm
10

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Xem chi tiết >>
Khám bệnh, chữa bệnh
11

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

Xem chi tiết >>
Y tế Dự phòng
12

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Xem chi tiết >>
Y tế Dự phòng
13

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

Xem chi tiết >>
Dược phẩm
14

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Xem chi tiết >>
Y tế Dự phòng
15

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Xem chi tiết >>
Khám bệnh, chữa bệnh
16

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Xem chi tiết >>
Y tế Dự phòng
17

Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

Xem chi tiết >>
Y tế Dự phòng
18

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Xem chi tiết >>
Y tế Dự phòng
19

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

Xem chi tiết >>
Y tế Dự phòng
20

Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

Xem chi tiết >>
Y tế Dự phòng
  • Phòng chống đau mắt đỏ
  • Phòng chống bệnh Tay - chân - miệng