Tìm kiếm bài viết

Công văn số 27/CV-BQLQKCBNN ngày 01/12/2023 của Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo về việc Thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thanh toán Chi hỗ trợ Quỹ khám chữa bệnh người nghèo

Ngày 01/12/2023, Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo ban hành Công văn số 27/CV-BQLQKCBNN với nội dung: Tạm dừng tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ chi hỗ trợ đến hết ngày 01/12/2023 cho đến khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam;

Thông báo chào giá trang thiết bị dùng chung

Ngày 29/11/2023, Sở Y tế Quảng Nam ban hành thông báo mời chào giá trang thiết bị dùng chung năm 2023.
  • Phòng chống đau mắt đỏ
  • Phòng chống bệnh Tay - chân - miệng