Ban giám đốc

Ban giám đốc

Giám đốc: TS.BS.MAI VĂN MƯỜI
 Điện thoại cơ quan: 0235.3702.064
 Di động: 0913.406.467
 Email: maivanmuoisyt@gmail.com

 Phó Giám đốc: TS.BS. NGUYỄN VĂN VĂN
 Điện thoại cơ quan: 0235.3506.009
 Di động: 0914.127.432
 Email:  nhivan6@gmail.com

Tin liên quan