Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TUYẾN TỈNH:   
 

 1. Văn phòng Sở Y tế
 2. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
 3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
 4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
 5. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 6. Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam
 7. Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam
 8. Bệnh viện Y học cổ truyền
 9. Bệnh viện Phụ sản - Nhi
 10. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
 11. Bệnh viện Tâm thần
 12. Bệnh viện Da liễu
 13. Bệnh viện Mắt
 14. Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm
 15. Trung tâm Pháp Y
 16. Trung tâm Giám định y khoa
 17. Trung tâm Cấp cứu 115

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TUYẾN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ:

 1. TTYT thành phố Tam Kỳ
 2. TTYT thành phố Hội An
 3. TTYT huyện Núi Thành
 4. TTYT huyện Phú Ninh
 5. TTYT Thị xã Điện Bàn
 6. TTYT huyện Đại Lộc
 7. TTYT huyện Duy Xuyên
 8. TTYT huyện Thăng Bình
 9. TTYT huyện Quế Sơn
 10. TTYT huyện Hiệp Đức
 11. TTYT huyện Tiên Phước
 12. TTYT huyện Bắc Trà My
 13. TTYT huyện Nam Trà My
 14. TTYT huyện Đông Giang
 15. TTYT huyện Tây Giang
 16. TTYT huyện Nam Giang
 17. TTYT huyện Phước Sơn
 18. TTYT huyện Nông Sơn

CÁC PHÒNG KHÁM, TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Tin liên quan

 • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
 • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam