HỘI THẢO BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN NGUỒN DƯỢC LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CÂY THUỐC, BÀI THUỐC, PHƯƠNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TẠI HỘI ĐÔNG Y TỈNH QUẢNG NAM

Sáng ngày 29/12, Hội Đông y tỉnh tổ chức Hội thảo Bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu và ứng dụng cây thuốc, bài thuốc, phương thuốc y học cổ truyền. Tham dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Hiệp hội khoa học tỉnh, Sở NT – PTNT, Ban Dân vận, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường CĐ Y tế, BCH Hội Đông y tỉnh và hơn 60 lương y đại diện cho hơn 600 hội viên thuộc Hội Đông y tỉnh Quảng Nam.