XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU CẤP TỈNH “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MỞ RỘNG ĐỘ BAO PHỦ CỦA TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020”

Chiều ngày 5/1/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xét duyệt đề cương của đề tài “Nâng cao chất lượng và mở rộng độ bao phủ của tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020”.
Nội dung của đề tài nghiên cứu đặc biệt chú trọng vào việc rà soát đánh giá những kết quả đạt được về tiêm chủng mở rộng giai đoạn (2000-2015), đề ra phương hướng giải quyết, kế hoạch và mục tiêu cho tiêm chủng mở rộng đến năm 2020. Mục đích của đề tài là đánh giá thực trạng tiêm chủng mở rộng đã thực hiện từ đó tiến hành nâng cao và mở rộng độ bao phủ, chất lượng tiêm chủng cho người dân, đặc biệt là những vùng miền núi và khó khăn. Qua theo dõi và xem xét, hội đồng xét duyệt nhận thấy đây là một đề tài cấp thiết, phù hợp đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo được niềm tin cho người dân trong việc tiêm chủng mở rộng. Sau khi trao đổi, hội đồng xét duyệt và Ths.BS Nguyễn Văn Hai - Chủ nhiệm đề tài đã thống nhất thay đổi tên đề tài thành “Đánh giá hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng và các yếu tố liên quan” để phù hợp hơn với những tiêu chí đưa ra đồng thời ghi nhận những ý kiến thảo luận và góp ý để góp phần xây dựng đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.