Hội thảo “Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Hội thảo “Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Sáng ngày 8/3, Sở Y tế phối hợp với Viettel Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Tham dự có đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở TT&TT; các đồng chí là lãnh đạo Sở Y tế; lãnh đạo Viettel Quảng Nam và đại diện các Trung tâm Y tế 18 huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh Hội thảo. 

Vừa qua, Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, y tế thông minh giai đoạn 2019-2025 ngày 18/10/2019 kèm theo Quyết định số 4888/QĐ-BYT để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ chương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0. Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế, nhận định “Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cùng với sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã có những bước phát triển quan trọng, đặt nền móng cho sự chuyển đổi số của ngành y tế trong thời gian tới, như: 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai hệ thống quản lý bệnh viện và bảo đảm trích chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT lên cổng thông tin BHXH phục vụ công tác giám định; tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 90% người dân trên địa bàn tỉnh; lắp đặt, triển khai Hệ thống khám, chữa bệnh từ xa và phòng họp trực tuyến tại Văn phòng Sở và 23 đơn vị trong ngành; một số đơn vị đã triển khai hệ thống PACS.