TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRẠM Y TẾ

Sáng 25/6, Sở Y tế có buổi làm việc với Sở Tài chính, VNPT, Viettel Quảng Nam và một số đơn vị có liên quan nhằm thống nhất một số nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã, phường. Ts. Bs Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi làm việc.

Sáng 25/6, Sở Y tế có buổi làm việc với Sở Tài chính, VNPT, Viettel Quảng Nam và một số đơn vị có liên quan nhằm thống nhất một số nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã, phường. Ts. Bs Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi làm việc.