HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Sáng ngày 14.9, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn sử dụng một số phần mềm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho 63 tỉnh, thành phố. Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, có ông Huỳnh Thuận - Phó Giám đốc Sở Y tế và một số đơn vị liên quan tham dự.