THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 208 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một  số nội dung liên quan đến  phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 21/11/2021, như sau:

I.      TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

143 (1)

2.268(2)

2.296

2.422

2

Số mẫu xét nghiệm

5.677 (3)

410.383

467.897

576.831

3

Cách ly y tế tập trung

6.917(4)

115

41.809

56.431

70.950

4

Cách ly tại cơ sở y tế

646 (5)

75

2.607

2.727

3.662

5

Cách ly tại nhà

11.499(6)

687

51.275

97.146

164.060

             (1) Từ 15h00 ngày 20/11 đến 15h00 ngày 21/11, Quảng Nam ghi nhận 143 ca mắc mới (BN1092069 đến BN1092211), trong đó: 89 ca cộng đồng (Tiên Phước 27 ca, Điện Bàn 26 ca, Hiệp Đức 22 ca, Hội An 09 ca, Tam Kỳ 02 ca, Đại Lộc 02 ca, Quế Sơn 01 ca) và 54 ca đã được giám sát, cách ly từ trước (02 ca bệnh từ TP Hồ Chí Minh, Nha Trang về và 52 ca bệnh còn lại đều là F1), cụ thể là:

09 ca bệnh tại Đại Lộc (Đại Hưng 04 ca, Đại Sơn 05 ca), trong đó:

+ 02 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly tại Đại Sơn;

+ 07 ca bệnh là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

37 ca bệnh tại Điện Bàn (Điện An 11 ca, Điện Hòa 02 ca, Điện Minh 06 ca, Điện Nam Bắc 01 ca, Điện Nam Trung 02 ca, Điện Ngọc 05 ca, Điện Phước 03 ca, Điện Phương 03 ca, Điện Thắng Trung 03 ca, Vĩnh Điện 01 ca), trong đó:

+ 26 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly (Điện An 05 ca,
Điện Hòa 02 ca, Điện Minh 04 ca, Điện Nam Bắc 01 ca, Điện Nam Trung 02 ca, Điện Ngọc 05 ca, Điện Phước 03 ca, Điện Phương 01 ca, Điện Thắng Trung 03 ca),
trong đó 04 ca bệnh là công nhân Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

+ 11 ca bệnh còn lại đều là đối tượng đã được giám sát, cách ly.

06 ca bệnh tại Duy Xuyên: là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

23 ca bệnh tại Hiệp Đức (Bình Sơn 01 ca, Quế Thọ 19 ca, Tân Bình 02 ca, Thăng Phước 01 ca), trong đó:

         + 22 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát, cách ly, trong đó có 03 ca bệnh là công nhân tại công ty may Quế Thọ,

+ 01 ca bệnh là F1 đã được giám sát, cách ly tại Quế Thọ.

09 ca bệnh cộng đồng tại Cẩm Hà, Hội An: đang điều tra nguồn lây.

16 ca bệnh tại Núi Thành (Tam Anh Bắc 05 ca, Tam Anh Nam 03 ca, Tam Mỹ Tây 02 ca, Tam Quang 06 ca) đều đã được giám sát, cách ly, trong đó: 01 ca bệnh từ Nha Trang về và 15 ca bệnh là F1.

01 ca bệnh tại Tam Thái, Phú Ninh: về từ TP Hồ Chí Minh, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

01 ca bệnh đã được giám sát, cách ly từ trước tại Phước Chánh, Phước Sơn.

04 ca bệnh tại Quế Sơn, trong đó:

+ 01 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Quế Mỹ.

+ 03 ca bệnh còn lại (Đông Phú 02 ca, Quế Xuân I 01 ca), là F1, đã được giám sát, cách ly.

03 ca bệnh tại Tam Kỳ, trong đó:

+ 02 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Hòa Hương.

+ 01 ca bệnh là người nhà chăm sóc bệnh nhân F0 tại bệnh viện Y học Cổ truyền (ca bệnh người Núi Thành).

07 ca bệnh tại Thăng Bình (Bình An 04 ca, Bình Quế 02 ca, Bình Trung 01 ca), đều đã được giám sát, cách ly từ trước.

27 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Tiên Cẩm, Tiên Phước, trong đó 23 ca bệnh là học sinh trường Tiểu học Tiên Cẩm.

 (2) 2.268 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 537 ca bệnh cộng đồng, 1.346 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 284 ca xâm nhập từ các tỉnh và 101 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 5.677 mẫu xét nghiệm; kết quả: 143 mẫu dương tính, 5.159 mẫu âm tính, 375 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 4.048 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 2.869 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 604 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 42 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 4.581  người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 6.918 người.

2. Tình hình dịch bệnh thị xã Điện Bàn

Từ 18 - 21/11 (trong 4 ngày), Điện Bàn ghi nhận 104 ca (trong đó: 56 ca là học sinh và giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, 5 ca là học sinh Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân, 04 ca là công nhân khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc 39 ca là các F1 có liên quan đến các F0 Trường Nguyễn Duy Hiệu.

3.  Tình hình dịch bệnh huyện Tiên Phước

Từ 19 - 21/11 (trong 3 ngày), Tiên Phước ghi nhận 30 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Tiên Cẩm, Tiên Phước, trong đó 23 ca bệnh là học sinh trường Tiểu học Tiên Cẩm.

4. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

Tin liên quan

  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid