TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG MỤC TIÊU QUỐC GIA DS-KHHGĐ VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016

Sáng ngày 25/ 12/ 2015 Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương tình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Kỷ niệm 54 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2015).