GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THÂU GÓI THẦU SẢN XUẤT TÀI LIỆU PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THÂU GÓI THẦU SẢN XUẤT TÀI LIỆU PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Sở Y tế xin thông báo:

          Nay gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu Sản xuất tài liệu Phòng chống tác hại của thuốc lá của Sở Y tế Quảng Nam như sau:
          Thời điểm đóng thầu cũ là : 08 giờ 00 ngày 28/02/2017.
  Thời điểm mở thầu cũ là: 08 giờ 30 ngày 28/02/2017.
          Nay gia hạn thời điểm đóng thầu mới là: 08h00 ngày 03/3/2017
  Thời điểm đóng thầu mới là: 08h30 ngày 03/3/2017

        Các nội dung khác của gói thầu vẫn không thay đổi.
 Vậy, Sở Y tế thông báo để các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến gói thầu trên được biết để có thể tiếp tục tham gia. 
     Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam