THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 247 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một  số nội dung liên quan đến  phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 30/12/2021, như sau:

  1. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
  2. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

 

233 (1)

6.103 (2)

6.131

6.257

2

Số mẫu xét nghiệm

 

1.848(3)

532.279

589.793

698.727

3

Cách ly y tế tập trung

7.049 (4)

521

51.004

65.627

80.181

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.691 (5)

293

6.826

6.946

7.881

5

Cách ly tại nhà

11.270 (6)

959

79.484

125.310

192.269

  1. Từ 16h00 ngày 31/12 đến 16h00 ngày 30/12, Quảng Nam ghi nhận 233 ca mắc mới, trong đó: 163 ca cộng đồng (Hội An 44 ca, Duy Xuyên 34 ca, Tam Kỳ 31 ca, Đại Lộc 12 ca, Điện Bàn 09 ca, Phú Ninh 08 ca, Núi Thành 06 ca, Thăng Bình 05 ca, Tiên Phước 05 ca, Bắc Trà My 03 ca, Nam Trà My 02 ca, Nông Sơn 02 ca, Phước Sơn 02 ca) và 70 ca đã được giám sát, cách ly từ trướccụ thể là:
TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số 
ca bệnh

Ghi chú

1

Duy Xuyên

34

21

55

(*) Duy Châu 04 ca, Duy Hòa 03 ca, Duy Phú 01 ca, Duy Sơn 09 ca, Duy Thành 01 ca, Duy Thu 01 ca, Duy Trinh 05 ca, Duy Trung 01 ca, Duy Vinh 01 ca, TT Nam Phước 08 ca.

(**) Duy Châu 01 ca, Duy Hòa 03 ca, 
Duy Phước 01 ca, Duy Thành 03 ca, Duy Trinh 01 ca, Duy Vinh 03 ca, TT Nam Phước 09 ca.

Trong đó có 15 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Sedo Vinako - 
Duy Xuyên; 04 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty May Hoà Thọ - Duy Xuyên

2

Hội An

44

11

55

(*) Cẩm An 01 ca, Cẩm Hà 02 ca, Minh An 38 ca, Thanh Hà 02 ca, Tân An 01 ca.. 

(**) Cẩm Châu 01 ca, Cẩm Nam 01 ca, Minh An 09 ca.

3

Tam Kỳ

31

09

40

(*) An Mỹ 03 ca, An Sơn 05 ca, An Xuân 04 ca, Hòa Hương 04 ca, Hòa Thuận 03 ca, Phước Hòa 01 ca, Tân Thạnh 08 ca, Trường Xuân 03 ca.

(**) An Mỹ 03 ca, An Phú 01 ca, Hòa Hương 01 ca, Tam Thăng 01 ca, Tân Thạnh 03 ca. 

Trong đó có 04 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Chợ Tam Kỳ - phường Phước Hòa – TP Tam Kỳ; 01 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty VAST APPAREL - Tam Đàn - Phú Ninh.

4

Đại Lộc

12

10

22

(*) Đại An 02 ca, Đại Chánh 02 ca, Đại Đồng 02 ca, Đại Hòa 02 ca, Đại Hưng 03 ca, Đại Tân 01 ca. 

(**) Ái Nghĩa 03 ca, Đại An 03 ca, Đại Đồng 03 ca, Đại Quang 01 ca.

Trong đó có 02 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Sedo Vinako - 
Duy Xuyên.

5

Phú Ninh

8

5

13

(*) Tam Dân 01 ca, Tam Lộc 03 ca, Tam Phước 02 ca, Tam Thành 02 ca.

(**) Tam Đàn 03 ca, Tam Vinh 02 ca.

Trong đó có 07 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty VAST APPAREL - Tam Đàn - Phú Ninh. 

6

Điện Bàn

9

1

10

(*) Điện Nam Bắc 01 ca, Điện Nam Đông 01 ca, Điện Phương 02 ca, Điện Quang 01 ca, Điện Trung 01 ca, Vĩnh Điện 03 ca.

(**) Điện Quang.

Trong đó có 02 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Sedo Vinako - 
Duy Xuyên.

7

Núi Thành

6

4

10

(*) Tam Tiến 02 ca, TT Núi Thành 04 ca.

(**) Tam Xuân I 02 ca, TT Núi Thành 02 ca.

8

Tiên Phước

5

4

9

(*) Tiên Cẩm 01 ca, Tiên Cảnh 02 ca, Tiên Phong 01 ca, Tiên Thọ 01 ca. 

(**) Tiên Cảnh 04 ca.

9

Thăng Bình

5

3

8

(*)  Bình An, Bình Định Bắc, Bình Dương, Bình Tú, Bình Triều. 

(**) Bình Đào, Bình Giang, Bình Trị.

10

Bắc Trà My

3

0

3

(*) TT Trà My 02 ca, Trà Tân.

11

Hiệp Đức

0

2

2

(**)  Quế Lưu, Thăng Phước.

12

Nam Trà My

2

0

2

(*) Trà Mai 02 ca.

13

Nông Sơn

2

0

2

(*) Quế Trung.

14

Phước Sơn

2

0

2

(*) Khâm Đức, Phước Mỹ.

Tổng

163

70

233

 

 (2) 6.103 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 2.705 ca bệnh cộng đồng, 2.819 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 427 ca xâm nhập từ các tỉnh và 152 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 1.848 mẫu xét nghiệmkết quả: 233 mẫu dương tính, 1.308 mẫu âm tính, 307 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 5.478 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.571 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.634 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 57 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 1.833 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 9.437 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam

 

TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc 
thời gian

01

BN1710035 – N.T.M (2006)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

02

BN1710036 – Đ.V.G (1978)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

03

BN1710037 – N.L.T (1977)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

04

BN1710038 – Đ.H.C (1972)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

05

BN1710039 – N.V.Q (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 2, An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

 

Rửa xe ở Hoàng Bỷ, đường Phan Bội Châu

9h ngày 27/12/2021

Tân Thạnh

Quán chị Hữu, 43 Trần Quý Cáp

10h30 ngày 27/12/2021

06

Duy Xuyên công bố 21 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1710040, BN1710043, BN1710044, từ BN1710047 đến BN1710049, từ BN1710180 đến BN1710192, BN1710194 và  BN1710211

07

BN1710041 – N.T.Y (1978)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Mỹ Xuyên, Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Buôn bán tại quầy rau đầu đường vào chợ Huyện

Hằng ngày

08

BN1710042 – H.T.B (1964)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

09

Liên quan công ty may S.V., Duy Trinh, Duy Xuyên có 19 ca bệnh: BN1710045, BN1710175, BN1710178, từ BN1710196 đến BN1710208, BN1710210, BN1710252 và BN171255

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trinh

Công ty S.V

Hằng ngày

Duy Hòa

Chợ Kiểm Lâm

8h ngày 26/12/2021

Duy Thu

Chợ Phú Đa: quầy thuốc tây cô Sương

Chiều ngày 27/12/2021

Quán bún bà Quý trong chợ Phú Đa

6h30 ngày 27/12/2021

Duy Sơn

Nhà thờ Trà Kiệu

Tối 24/12/2021, ngày 25/12/2021

Chợ Trà Kiệu

Ngày 26/12/2021

Duy Châu

Chợ La Tháp

Hằng ngày

Quán bún Hạnh, Bàn Nam

6h đến 6h30 ngày 24/12/2021

Tạp hóa Lan Sum, Bàn Nam

10h đến 10h15 ngày 26/12/2021

Nam Phước

Quầy rau đầu đường vào chợ huyện

Thỉnh thoảng

Quán café Tố Quyên

Ngày 26/12/2021

10

BN1710046 –  N.T.M (1955)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Quầy rau đầu đường vào chợ huyện

Hằng ngày

11

BN1710050 – P.M.H (1968)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

12

BN1710051 – N.T.T.H (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

13

BN1710052 – P.U.Đ (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

14

BN1710053 – P.T.M.H (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

15

BN1710054 – T.T.L (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

16

BN1710055 – T.V.T (1984)

- Giới tính: nan

- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Lên núi đào cây cảnh ở Duy Sơn

17

BN1710056 – P.T.T (1994)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

 

Khoa Nha, Bệnh viện Thái Bình Dương Hội An

9h30 đến 10h ngày 24/12/2021

18

BN1710057 – L.T.Q (1982)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Duy Châu, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

19

Liên quan công ty may H.T - Duy Xuyên có 04 ca bệnh:  BN1710058 đến BN1710060 và BN1710062

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trung

Công ty may H.T

Hằng ngày

20

BN1710061 – L.V.Q (1989)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Châu Hiệp, Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

21

BN1710063 – Đ.C.T.G (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hiệp

Công ty thuộc KCN Bắc Chu Lai

Hằng ngày

 

Hiệu thuốc 372 đường số 2

Ngày 25/12/2021

22

BN1710064 – N.X.H (2009)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

23

BN1710065 – T.T.T.T (1978)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

24

BN1710066 – L.T.T (1966)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

25

BN1710067 – T.T.B (1927)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Định Bắc, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

26

BN1710068 – N.T.T (1981)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

27

BN1710069 – H.T.N.Q (2003)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khương Mỹ, Tam Xuân 1, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ ở nhà học online

28

BN1710070 – H.H.N (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khương Mỹ, Tam Xuân 1, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Xuân 1

Gara Trực Long, thôn Tam Mỹ

Từ ngày 23/12/2021 đến 28/12/2021

29

BN1710071 – Đ.T.T.T (1952)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thọ, Duy Châu, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

30

BN1710072 – T.T.C.C (1991)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

31

BN1710073 – D.V.T (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

32

BN1710074 – H.T.L (1981)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

33

BN1710075 – Đ.V.N (1991)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thọ, Duy Châu, Duy Xuyên

- Tạm trú: Long Xuyên 2, Duy Châu, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

34

BN1710076 – Đ.N.M (2000)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tập Phước, Đại Chánh, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Nam Giang

Thạnh Mỹ

Tạp hóa của chị Bé Liên

17h30 ngày 27/12/2021

Quán Coffee và Tea

20h ngày 27/12/2021

Tiệm cắt tóc Tony Tài

14h30 ngày 28/12/2021

35

BN1710077 – L.T.C (1960)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Bán thịt heo chợ Tam Kỳ

Hằng ngày

36

BN1710078 – Đ.N.T (1976)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trà Mai, Nam Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

37

BN1710079 – N.T.T.T (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Bán cá ở chợ Tam Kỳ

Hằng ngày

38

BN1710080 – L.H.V (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người trong gia đình

39

BN1710081 – Đ.T.T (1992)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tây Lộc, Tam Lộc, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

40

BN1710082 – H.T.P (1996), 

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Mỹ Nam, An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

41

Tam Kỳ công bố 09 ca đã được cách ly: BN1710083, BN1710084, từ BN1710159 đến BN1710165

42

BN1710085 – L.C.Q (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 5, An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Trường Xuân

Tiệm kính Phương Toàn

Ngày 24/12/2021

 

Mua vịt quay đường Hùng Vương, đối diện Công An thành phố

Chiều 25/12/2021

An Sơn

Mua cơm sườn đường Tôn Đức Thắng

Ngày 28/12/2021

43

BN1710086 – V.Đ.T (1983)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

44

BN1710087 – V.Đ.T.P (2009)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

 

Trường quốc tế Ecademy

Trước ngày 28/12/2021

45

BN1710088 – T.V.Đ (1976)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

46

BN1710089 – P.Đ.C (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

47

BN1710090 – N.T.T (1973)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

48

BN1710091 – H.V.Đ (1988)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thôn 2, Phước Mỹ, Phước Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phước Sơn

Khâm Đức

Hiệu  sách nhân dân số 2, đầu đường Nguyễn Thái Học, Quốc lộc 1A

17h30 đến 18h ngày 26/12/2021

49

BN1710092 – N.V.T (1981)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TDP 3, Khâm Đức, Phước Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phước Sơn

Khâm Đức

Hiệu  sách nhân dân số 2, đầu đường Nguyễn Thái Học, Quốc lộc 1A

17h30 đến 18h ngày 26/12/2021

50

Phú Ninh công bố 05 ca bệnh đã được cách ly: BN1710093 đến BN1710097

51

BN1710098 – N.Q.L (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

 

Xưởng nhựa T.T., đường Trần Nguyễn Hãn

Hằng ngày

An Mỹ

Quán nhậu Phố Nướng, Lý Thường Kiệt

Tối 27/12/2021

52

BN1710099 – T.H.C (1973)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Nam, Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Làm nghề thợ điện, đi nhiều nơi không nhớ rõ

53

BN1710100 – P.Q.K (1990)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khánh Tân, Tam Dân, Phú Ninh

- Tạm trú: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình An

Điện máy xanh Bình An, Quán Gò

Từ ngày 21/12/2021 đến 23/12/2021

Tam Kỳ

 

Điện máy xanh Tam Kỳ

27/12/2021

54

BN1710101 – N.V.T (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình An

Điện máy xanh Bình An, Quán Gò

Từ ngày 23/12/2021 đến 26/12/2021

55

BN1710102 – N.T.K.T (1997)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Lộc, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

56

BN1710103 – N.Q.T (1975)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thanh Châu, Duy Châu, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

57

BN1710104 – H.N.C (1986)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trà Mai, Nam Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

58

BN1710104 – N.T.N.L (1978)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

59

BN1710106 – T.V.H (1987)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Bán vé số dạo

Hằng ngày

60

BN1710107 – T.V.T (2015)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Trường TH Phù Đổng

Hằng ngày

61

BN1710108 – T.T.X (1950)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

62

BN1710109 – N.T.T.B (1981)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Trường TH Phù Đổng

Hằng ngày

63

BN1710110 – N.H.Q (1986)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

64

BN1710111 – N.V.Đức (1998)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

65

BN1710112 – N.T.K (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

8h đến 9h hằng ngày

66

BN1710113 – P.V.S (2009)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Trường TH Nguyễn Duy Hiệu

Hằng ngày

67

BN1710114 – N.T.L.T (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

7h đến 8h hằng ngày

68

BN1710115 – P.T.K (2010)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Trường TH Nguyễn Duy Hiệu

Hằng ngày

69

BN1710116 – T.N.T.A (2015)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Trường TH Phù Đổng

Chiều hằng ngày

70

BN1710117 – P.H.K.T (2015)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Trường TH Phù Đổng

Chiều hằng ngày

71

Hội An công bố 11 ca bệnh đã được cách ly hoặc ở trong khu phong tỏa: từ BN1710118 đến BN1710120, BN1710142, BN1710146, từ BN1710214 đến BN1710219

72

BN1710121 – P.V.C (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Thanh Hà

Chợ cá Thanh Hà
Hàng chả chợ Hội An

1h đến 3h hằng ngày

73

BN1710122 – P.V.H (1981)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Kiot số 3 chợ đêm Nguyễn Hoàng

16h đến 21h các ngày từ 22/12/2021 đến 24/12/2021

Đám cưới nhà Ông Phan Ba

26/12/2021

74

BN1710123 – N.C (1978)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

75

BN1710124 – L.T.H (1960)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ đêm Nguyễn Hoàng: bán bún thịt nướng

16h đến 21h ngày 24/12/2021

76

BN1710125 – Đ.T.D (1986)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô

Shop hoa Oải Hương (122 Trần Hưng Đạo)

Hằng ngày

77

BN1710126 – T.N (1986)

- Giới tính: nâm

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

78

BN1710127 – Đ.T.T.N (2016)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

79

BN1710128 – N.T.O (1966)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An (gần chỗ bán trứng)

Hằng ngày

80

BN1710129 – H.T.C.N (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

81

BN1710130 – P.N (1952)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: hàng cá

Hằng ngày

82

BN1710131 – V.T.T.T (1988)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Kiot số 3 chợ đêm Nguyễn Hoàng

16h đến 21h các ngày từ 22/12/2021 đến 24/12/2021

83

BN1710132 – L.T.C (1951)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: hàng cá

Hằng ngày

84

BN1710133 – P.V.T.H (2005)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô

Phố Hồng Kông

Ngày 26/12/2021

85

BN1710134 – T.T.N (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ đêm Nguyễn Hoàng

24/12/2021

86

BN1710135 – Đ.T.U (1966)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

87

BN1710136 – Đ.T.H (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

88

BN1710137 – P.T.K (1975)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: hàng cá

Hằng ngày

89

BN1710138 – P.T.L (1975)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: hàng cá

Hằng ngày

90

BN1710139 – Đ.T.D (1979)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thanh Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

91

BN1710140 – P.T.Y.V (2005)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thanh Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Sơn Phong

Phòng thi số 16 trường Trần Quý Cáp

13h25-15h35 ngày 27/12/21

92

BN1710141 – Đ.D (1975)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày khoảng 1h30 lấy rau ở Vĩnh Điện, 

vào bán tại Chợ Tam Kỳ

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Hà

Quán café Tre Làng

7h hằng ngày

93

BN1710143 – L.T.L (1974)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày mua trái cây tại chợ đầu mối Đà Nẳng và Bán tại chợ An Bàng

94

BN1710144 – P.V.X (1999)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Nam Bắc, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

95

BN1710145 – N.T.P (1976)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Dương, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

96

BN1710147 – N.V.A (1974)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

97

BN1710148 – L.V.H (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

98

BN1710149 – N.T.H (1983)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình An, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

99

BN1710150 – L.V.H (1983)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

100

BN1710151 – N.T.Y.P (1991)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Quế Trung, Nông Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Nông Sơn

Quế Trung

Bán cháo đối diện TT Phát triển quỹ đất

5h đến 10h, 14h đến 18h hằng ngày

 

Chợ Trung Phước: quầy rau Thanh Hồng

Sáng 28/12/2021

101

BN1710152 – N.H.V (1977)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Nông Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

102

BN1710153 – H.V.S (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Mỹ Xuyên, Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ.

103

BN1710154 – P.T.T (1979)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam An, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tân Thạnh

Quán phố nướng Lam Sơn

Hằng ngày

104

BN1710155 – H.N (2001)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Mỹ

Buffet nướng Alibaba

Ngày 25/12/2021

Tân Thạnh

Quán café Byla

13h ngày 26/12/2021

105

BN1710156 – T.T.T (1961)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Buôn bán chợ tam kỳ

Hằng ngày

106

BN1710157 – H.T.M.L (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Diêm Điền, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 03 mũi Abdala

Quảng Nam

Núi Thàn

Tam Tiến

Chợ Diêm Điền

Ngày 26/12/2021, 27/12/2021

Tam Kỳ

Tân Thạnh

Trung tâm Liên Lục Địa

Hằng ngày

107

BN1710158 – H.T.X.Đ (1979)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tú Hội, Tam Thành, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

108

BN1710166 – N.V.H.H (2017)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 2, An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người trong gia đình

109

BN1710167 – N.C.T (1978)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Dương Hòa, Trà Sơn, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

110

BN1710168 – T.V.C (1976)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Đa 2, Duy Thu, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

111

BN1710169 – L.T.T.D (2006)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 3, Trà Tân, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà My

Quán café No.1

Trước ngày 28/12/2021

112

BN1710170 – V.T.T.T (1990)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

113

BN1710171 – Đ.C.L (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

114

BN1710172 – P.V.H (1976)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

115

BN1710173 – V.T.H (1982)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

116

BN1710174 – T.H.B (2006)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Nam Đông, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

117

BN1710176 – Đ.N.T (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Quang, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

118

BN1710177 – N.Q.T (1986)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

119

BN1710179 – N.H.V (2011)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

120

BN1710193 – L.T.B.K (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

121

BN1710195 – N.Q.C (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Quán café đối diện CQQS huyện Duy Xuyên

Sáng 29/12/2021

122

BN1710209 – N.B (1966)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trinh

Đám giỗ nhà ông Đ.S, Đông Yên

Ngày 26/12/2021

123

BN1710212 – T.Đ.N (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Quế Lưu, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Sàng lọc tại CSYT

124

BN1710213 – P.T.L (1997)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thăng Phước, Hiệp Đức

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

125

BN1710220 – B.C.L (2010)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

126

BN1710221 – N.T.N (1930)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

127

BN1710222 – L.T.L.T (1997)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

128

BN1710223 – P.T.T.H (2012)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

129

BN1710224 – N.N.T.L (2011)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

130

BN1710225 – T.N.H.T (2011)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô

Nhà hàng Buffet đường 18/8

14h đến 22h các ngày 24, 25,26/12/2021

131

BN1710226 – T.T.T (1986)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

132

BN1710227 – N.H.G.B (2014)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cổ Châu, Duy Hòa, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Hòa

Lớp mẫu giáo lớn, trường mẫu giáo Duy Hòa

Ngày 27/12/2021

133

BN1710228 – N.T.M.T (1999)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

134

BN1710229 – P.T.P (1982)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Thành, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

135

BN1710230 – N.T.H.N (1982)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tây Lộc, Tam Lộc, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam An

Chợ Quán Rường

Chiều hằng ngày

136

BN1710231 – H.T.K (1982)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thành Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam An

Chợ Quán Rường

Chiều hằng ngày

137

BN1710232 – T.T.T.H (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

138

BN1710233 – P.T.N (1977)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

139

BN1710234 – N.T.T (1958)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Đào, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

140

BN1710235 – N.T.K (1967)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

141

BN1710236 – V.T.N.T (1999)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Giang, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

142

BN1710237 – T.N.N (2007)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  01 mũi

Đã cách ly

143

BN1710238 – H.T.O (1967)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Tú, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

144

BN1710239 – Đ.C.L (1994)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thái Chấn Sơn, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

145

BN1710240 – P.H.K (2017), liên quan BN tại Đà Nẵng

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thái Chấn Sơn, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

146

BN1710241 – P.H.K.D (2021), liên quan BN tại Đà Nẵng

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thái Chấn Sơn, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

147

BN1710242 – T.H.S (1988)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

148

BN1710243 – T.T.T.P (2016)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

149

BN1710244 – N.T.B (1990)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 1, Đại Hòa, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Địa Hòa

Trường mầm non Đại Hòa

Hằng ngày

150

Đại Lộc công bố 10 ca bệnh đã được cách ly: BN1710245, BN1710248 đến BN1710251,  BN1710253,  BN1710254,   BN1710256,  BN1710258 và  BN1710259

151

BN1710246 – T.T.L (1975)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Quảng Huế, Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam 

Đại Lộc

Đại An

Chợ Quảng Huế

Thường xuyên

152

BN1710247 – L.H.Ng (2005)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Quảng Huế, Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam 

Đại Lộc

Đại An

Chơi game nhà ông L.V.T.

Ngày 27/12/2021

153

BN1710259 – N.T.H (1950)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bộ Bắc, Đại Hòa, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

154

BN1710260 – M.T.K.T (1961)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Tiên Thọ, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Kỳ

Cây xăng Bình An

Sáng các ngày 23/12/2021, 24/12/2021, 27/12/2021

Chợ chuối Tiên Phước

Sáng các ngày 23/12/2021, 24/12/2021, 27/12/2021

Tiên Thọ

Nhà thờ Tin Lành, thôn 1

Tối 24/12/2021, sáng 25/12/2021, sáng 26/12/2021

155

BN1710261 – N.X (1948)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thôn 7A, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Kỳ

Chợ Tiên Phước

Ngày 21/12/2021

156

BN1710262 – N.T.K.L (1951)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 7A,, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Kỳ

Chợ Tiên Phước: tạp hóa Thường, quầy thuốc tây Tư

Ngày 21/12/2021

157

BN1710263 – L.T.M.T (1986)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Địch Yên, Tiên Phong, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Phong

Tạp hóa cô Chiến

Ngày 26/12/2021

Quầy thuốc tây Mai, thôn Địch Yên

Chiều 28/12/2021

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

158

BN1710264 – V.V.H (2017)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

159

BN1710265 – H.T.D.M (2003)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tại nhà

160

BN1710266 – N.T.L (1955)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn1 , Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà

161

BN1710267 – P.T.N (2009)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ 18/12/2021

Tin liên quan

  • Phòng chống đau mắt đỏ
  • Phòng chống bệnh Tay - chân - miệng