TẬP HUẤN THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN VẮC XIN

Trong 2 ngày 25-26/5/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Cán bộ dự án MOMENTUM tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam tổ chức các Lớp tập huấn Thực hành tốt bảo quản vắc xin cho cán bộ y tế các tuyến trên địa bàn tỉnh.  Đây cũng là một trong các hoạt động dự án MOMENTUM do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Bs. CKII Huỳnh Thuận - PGĐ Sở Y tế dự và phát biểu chỉ đạo.

         Toàn cảnh Lớp tập huấn Thực hành tốt bảo quản vắc xin cho cán bộ y tế các tuyến trên địa bàn tỉnh

 Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên giới thiệu các văn bản Quy định hiện hành về bảo quản vắc xin, các tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản vắc xin (GSP) theo Thông tư số 36/2018/TT-BYT; kiến thức về an toàn tiêm chủng; hệ thống dây chuyền lạnh và nguyên tắc bảo quản vắc xin; thực hành sử dụng, vận hành dây truyền lạnh, bảo quản vắc xin COVID-19; hướng dẫn cách xây dựng các quy trình thực hành chuẩn về bảo quản vắc xin; xây dựng hồ sơ tổng thể đáp ứng GSP và tự đánh giá thực hiện GSP theo bảng kiểm đối với cơ sở tiêm chủng;… Sau phần lý thuyết, các học viên được thực hành sắp xếp vắc xin trong Dây chuyền lạnh, sử dụng các thiết bị theo dõi nhiệt độ;  xây dựng các quy trình (SOP) thực hành tốt bảo quản vắc xin; xây dựng hồ sơ tổng thể đáp ứng GSP cho các đơn vị; thăm, đánh giá kho vắc xin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.