ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ Y TẾ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC BỘ

Ngày 26/5/2022, đoàn công tác Vụ Tổ chức cán bộ - Viện Chiến lược và Chính sách Y tế - Bộ Y tế do Ts. Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế Quảng Nam về việc thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có trụ sở trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có Ts. Bs Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí là lãnh đạo Sở, đại diện các phòng, ban chuyên môn Sở Y tế. 

    Ts. Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộlàm việc với Sở Y tế Quảng Nam về việc thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có trụ sở trên địa bàn tỉnh

    Tại buổi làm việc, đại diện Sở Y tế thông tin đến Đoàn công tác về tình hình hoạt động, mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; thực trạng và vai trò của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đối với công tác y tế ở địa phương; sự tham mưu, phối hợp, hợp tác, quản lý của Sở Y tế đối với hoạt động của bệnh viện;... Ngoài ra, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, phân tích tác động của việc sáp nhập Bệnh viện tuyến trung ương có trụ sở trên địa bàn với bệnh viện tuyến trung ương khác, hoặc chuyển về cho UBND tỉnh quản lý, cũng như các đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để đảm bảo thuận tiện hơn trong hoạt động của bệnh viện. 

          Đoàn công tác ghi nhận các ý kiến đóng góp hữu ích từ các đại biểu tham dự làm cơ sở bổ sung, điều chỉnh, đề xuất với Bộ Y tế, các Vụ/Cục có liên quan trong việc sắp xếp, quản lý các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trong giai đoạn mới, định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện, tránh lãng phí nguồn lực. 

Tin liên quan