TRUYỀN THÔNG VÀ KHÁM MẮT CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC A TIÊNG, TÂY GIANG

Ngày 27.5, tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) phối hợp cùng với Bệnh viện Mắt Quảng Nam tổ chức buổi truyền thông chăm sóc mắt và khám mắt miễn phí cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Atiêng, huyện Tây Giang.