TRUYỀN THÔNG VÀ KHÁM MẮT CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC A TIÊNG, TÂY GIANG

Ngày 27.5, tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) phối hợp cùng với Bệnh viện Mắt Quảng Nam tổ chức buổi truyền thông chăm sóc mắt và khám mắt miễn phí cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Atiêng, huyện Tây Giang. 

Bác sỹ Bệnh viện Mắt đang thực hiện truyền thông phòng các bệnh về Mắt cho học sinh xã Atieng, Tây Giang

Tại đây, giáo viên và học sinh của trường được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Quảng Nam truyền tải những nội dung cơ bản về cách phát hiện các bệnh về mắt, cách chăm sóc mắt như: các bệnh lý về mắt; tầm quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc đôi mắt; các tật khúc xạ học đường; hướng dẫn cách phòng tránh; cách tự kiểm tra thị lực để nhận biết các bệnh lý về mắt.