THÔNG BÁO TÀI LIỆU ÔN TẬP

Thông báo số 1475/TB-HĐTD ngày 28/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành y tế tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 1475/TB-HĐTD ngày 28/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành y tế tỉnh Quảng Nam về việc Thông báo tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam 2021 (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Truyên truyền Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID
  • Tuyên truyền Hướng dẫn cài đặt và sử dụng SMART QUANG NAM