THÔNG BÁO TÀI LIỆU ÔN TẬP

Thông báo số 1475/TB-HĐTD ngày 28/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành y tế tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 1475/TB-HĐTD ngày 28/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành y tế tỉnh Quảng Nam về việc Thông báo tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam 2021 (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid