TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Sáng 19.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có Bs.CKII Huỳnh Thuận - PGĐ Sở Y tế Quảng Nam, lãnh đạo, chuyên trách Y tế dự phòng của 18 TTYT huyện/thị xã/thành phố, các khoa/phòng thuộc CDC.