CUỘC HỌP LIÊN NGÀNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN "CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

Sáng ngày 21.7, Sở Y tế Quảng Nam phối hợp Tổ chức tầm nhìn thế giới Việt Nam tổ chức cuộc họp liên ngành xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện "Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030". Tham dự có Bs.CKII Dương Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng lãnh đạo và chuyên trách dinh dưỡng của 18 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Bs.CKII Dương Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại cuộc họp liên ngành xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện "Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030"

 Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021- 2030; mô hình Tư vấn hộ gia đình đúng đối tượng, đúng thời điểm (TTC); chia sẻ kết quả khảo sát tỷ lệ suy dinh dưỡng của 5 xã thuộc huyện Nam Trà My;… Việc thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như: cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em, trong đó tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm từ 16,7% năm 2011 xuống 13,1% năm 2020, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 31,4% năm 2011 xuống 23,6% năm 2020; chương trình phòng, chống thiếu Vitamin A đã mang lại hiệu quả cao, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được uống Vitamin A mỗi năm luôn đạt >95%, tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được uống Vitamin A đạt trên 90%,…  Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như năng lực của mạng lưới dinh dưỡng các tuyến còn nhiều hạn chế; công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động dinh dưỡng còn nhiều bất cập, nguồn lực tài chính cho công tác dinh dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu,…