CV số 1703/SYt-KHTC mời chào giá hệ thống khí oxy

Về việc mời chào giá hệ thống khí oxy trung tâm Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam

Nội dung Công văn số 1703/SYT-KHTC (tải tại đây)

Phụ lục Công văn số 1703/SYT-KHTC (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid