Thông báo số 1725/TB-HĐTD ngày 28/7/2022

Thông báo Danh sách thì sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức liên quan đến ngành Y tế Quảng Nam năm 2021

Thông báo số 1725 (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (tải tại đây)

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Truyên truyền Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID
  • Tuyên truyền Hướng dẫn cài đặt và sử dụng SMART QUANG NAM