Thông báo số 1845/TB-HĐTD về việc tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế Quảng Nam

Thông báo về việc tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế Quảng Nam.

Thông báo 1845/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng về việc tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế Quảng Nam.( tải tại đây)

Tin liên quan

  • Truyên truyền Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID
  • Tuyên truyền Hướng dẫn cài đặt và sử dụng SMART QUANG NAM