Thông báo số 1973/TB-HĐTD ngày 31/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng

Thông báo Điểm thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị liên quan đến ngành Y tế tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 1973/TB-HĐTD (tải tại đây

Phụ lục thông báo số 1973/TB-HĐTD (tải tại đây

Danh sách vắng mặt theo Thông báo số 1973/TB-HĐTD (tải tại đây

Mẫu đơn phúc khảo vòng 2 (tải tại đây

Tin liên quan

  • Truyên truyền Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID
  • Tuyên truyền Hướng dẫn cài đặt và sử dụng SMART QUANG NAM