Thông báo 2275/TB-HĐTD ngày 07/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyển ngành

Thông báo 2275/TB-HĐTD ngày 07/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyển ngành Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam

Thông báo phúc khảo bài thi và danh sách (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam
  • Phòng chống đau mắt đỏ