Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Sở Nội vụ biên soạn “Cẩm nang cải thiện chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam”, tài liệu nhằm cung cấp thêm một số kiến thức và kỹ năng quản trị cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Cẩm nang PAPI (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid