BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC TỔ CHỨC HỘI THI “ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG GIỎI NĂM 2022”

Chiều ngày 19/10/2022, tại Hội trường Bệnh viện, Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tổ chức Hội thi “Điều dưỡng trưởng giỏi năm 2022” nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022).

Các thì sinh tham gia Hội thi “Điều dưỡng trưởng giỏi năm 2022” Bệnh viện MNPB Quảng Nam 

Đến với hội thi lần này, có 31 Điều dưỡng trưởng đại diện cho các Khoa trong Bệnh viện tham gia tranh tài. Các Điều dưỡng trải qua 150 phút thi tự luận về chủ đề “Xây dựng đề án phát triển công tác chăm sóc Điều dưỡng giại đoạn 2022 – 2027”. 

Hội thi nhằm tạo phong trào thi đua học tập trong đội ngũ Điều dưỡng quản lý, nâng cao năng lực quản lý có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập lĩnh vực Điều dưỡng và tình hình diễn biến dịch bệnh thực tế hiện nay.

Đựợc biết, thời gian dự kiến thông báo kết quả và trao giải Nhất, Nhì, Ba sẽ diễn ra vào ngày 26/10/2022.

Tin liên quan

  • Triển khai Mô hình khám chữa bệnh bằng CCCD tích hợp BHYT
  • Truyên truyền Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID