Thông báo số 2594/TB-HĐTD ngày 15/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành Y tế về việc trúng tuyển và hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2021

Về việc Thông báo trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

Thông báo: Tải tại đây

Phụ lục Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ Tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021: Tải tại đây

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam