HỘI NGHỊ TÔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Chiều ngày 19/12, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan, đồng chí Mai Văn Mười - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế cùng đại diện lãnh đạo các chi bộ trực thuộc và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Trong năm 2022, với quyết tâm cao của tập thể Đảng ủy, các chi ủy, các đoàn thể, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tiếp tục được quan tâm, chú trọng như: tăng cường công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên đươc nâng cao; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được triển khai nghiêm túc nghiêm túc,… Từ đó, đã phát huy được sức mạnh tập thể để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022. 

Hiện nay, Đảng bộ Sở Y tế có 311 đảng viên với 14 chi bộ trực thuộc, trong năm 2022, đã kết nạp 28 đảng viên và bồi dưỡng 31 quần chúng ưu tú. Đảng bộ Sở Y tế cũng đã tập trung thực hiện các kế hoạch phòng chống dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, Đậu mùa khỉ, COVID-19,… khống chế không để dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng; công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì đầy đủ, đảm bảo theo kế hoạch; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm so với cùng kỳ; tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em được cải thiện; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được đẩy mạnh và thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức,…

Năm 2023, Đảng bộ Sở Y tế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Toàn thể đảng viên Đảng bộ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, chủ động, chung sức, đồng lòng để cùng tập thể Đảng ủy, chi ủy các chi bộ xây dựng Đảng bộ Sở Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, Đảng bộ Sở Y tế đặt ra mục tiêu: 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 85% chi bộ “Hoàn thành nhiệm vụ” và 15% chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; kết nạp 30 đảng viên; Công đoàn Ngành “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, Đoàn thanh niên Sở “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên,...