Thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế

Thông báo số 66/TB-SYT ngày 12/01/2023 của Sở Y tế về việc nhận Quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

Thông báo số 66/TB-SYT (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam
  • Phòng chống đau mắt đỏ