Thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế

Thông báo số 66/TB-SYT ngày 12/01/2023 của Sở Y tế về việc nhận Quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

Thông báo số 66/TB-SYT (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Truyên truyền Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID
  • Tuyên truyền Hướng dẫn cài đặt và sử dụng SMART QUANG NAM