Thông báo thư mời chào giá

Về việc mời chào giá thuê dịch vụ CNTT Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo QĐ số 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế.

Công văn thư mời (tải tại đây)

Phụ lục  (tải tại đây)

Tin liên quan