CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ HÀN QUỐC (KOICA) THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI QUẢNG NAM

Sáng ngày 14/3/2023, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tới thăm và làm việc tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam. Ông Cho Han Deog - Giám đốc Văn phòng KOICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có BSCKII. Nguyễn Đức Hùng Sơn - Giám đốc Bệnh viện, Lãnh đạo Bệnh viện cùng cán bộ quản lý các khoa, phòng thuộc Bệnh viện.