HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT TOÀN TỈNH VÀ THÔNG TIN NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XIII

Sáng ngày 25/5, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, các Đồng chí cấp ủy và toàn thể Đảng viên đã tham dự hội nghị trực tuyến Cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo 2 chuyên đề: Giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến Cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII tại điểm cầu CDC Quảng Nam

Trước đó, từ ngày 15/5 đến ngày 17/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điếm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác. Các đồng chí tham dự trực tuyến lần này được thông tin nhanh một số kết quả đạt được, ưu, nhược điểm về các vấn đề Kinh tế - xã hội; Quốc phòng an ninh đối ngoại; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết các dân tộc; Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác Xây dựng chỉnh đốn Đảng.