HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN 2 ĐỀ TÀI NGHIÊN KHOA HỌC CẤP TỈNH: “THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN MÓC/MỎ VÀ THIẾU MÁU Ở PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ TỈNH QUẢNG NAM VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP”.

Sáng 26/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học lần thứ 2 đề tài: “Thực trạng nhiễm giun móc/mỏ và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tỉnh Quảng Nam và hiệu quả can thiệp”.Tham dự có, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Quảng Nam; Ts.Bs. Nguyễn Văn Văn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Nhóm nghiên cứu đề tài và đại diện 18 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

Ts.Bs. Trần Văn Kiệm - Giám đốc CDC Quảng Nam, Chủ nhiệm đề tài phát biểu khai mạc hội thảo “Thực trạng nhiễm giun móc/mỏ và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tỉnh Quảng Nam và hiệu quả can thiệp”.

Đề tài lần này được thực hiện tại 6 xã Tam Phú (TP. Tam Kỳ); xã Cẩm Thanh (TP.Hội An); xã Đại Chánh (huyện Đại Lộc); xã Điện Thọ (huyện Điện Bàn); xã Ba (huyện Đông Giang) và xã BhaLêê (huyện Tây Giang) ở 1.980 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 18 đến 49 tuổi, với mục tiêu đánh giá thực trạng nhiễm giun móc/ mỏ ở phụ nữ tuổi sinh để tỉnh Quảng Nam; hiệu quá can thiệp sau điều trị nhiễm giun móc/mỏ bằng Albendazole và truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống giun móc/ mỏ trong cộng đồng.