ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

           Sáng 26/05, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 7 đồng chí thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan. Tham dự có đồng chí Thái Bình – Tỉnh Uỷ viên bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam và 64 tổ chức cơ sở Đảng thực thuộc đảng bộ.

Đồng chí Thái Bình – Tỉnh Uỷ viên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam trao huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 7 đồng chí

  Tại đây, TS.BS Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đại diện cho các đồng chí nhận huy hiệu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Bản thân cần phải ra sức phấn đấu, rèn luyện và học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản trong thời kỳ đổi mới; gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mạnh dạn đóng góp xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; đoàn kết phấn đấu hơn nữa góp một phần công sức vào sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.