Thông báo thư mời chào giá

Thông báo số 1487/SYT-NVD ngày 20/6/2023 về việc thư mời chào giá thuốc và vật tư.

CV 1487/SYT-NVD (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Phòng chống đau mắt đỏ
  • Phòng chống bệnh Tay - chân - miệng