Thông báo thư mời chào giá

Thông báo số 1487/SYT-NVD ngày 20/6/2023 về việc thư mời chào giá thuốc và vật tư.

CV 1487/SYT-NVD (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam