THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH NĂM 2023

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Miền núi Phía bắc Quảng Nam và Kế hoạch tuyển dụng vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Dowload Thông báo và Kế hoạch: 

1- Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam  (tại đây)

2- Bệnh viện Đa Khoa Khu vực tỉnh Quảng Nam (tại đây)

3- Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Miền núi Phía Bắc tỉnh Quảng Nam (tại đây)

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam