HỘI THẢO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GIAI ĐOẠN 2023-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

       Ngày 10/10, Sở Y tế Quảng Nam phối hợp với Uỷ ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự có, đại diện Uỷ ban Y tế Hà Lan; Trung tâm sáng kiến sức khoẻ và dân số (CCIHP); đại điện văn phòng UBND tỉnh;  Bs. CKII. Dương Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam; đại diện lãnh đạo trường Cao đẳng y tế Quảng Nam; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; 18 văn phòng UBND, 09 bệnh viện tuyến tỉnh, 07 bệnh viện công lập và 18 trung tâm y tế huyện/thị xã/ thành phố.