Thông báo số 19/TB-TTYT của TTYT Tây Giang về việc Yêu cầu Báo giá trang thiết bị.

Ngày 13/10/2023, Trung tâm y tế huyện Tây Giang ban hành công văn Yêu cầu Báo giá mua sắm trang thiết bị năm 2024.

File đính kèm TB so 19 và phụ lục (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam