Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam công bố cơ sở y tế đáp ứng là cơ sở thực hành trong đào tạo

Ngày 23/8/2023, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 844/KSBT-KHNV về việc Công bố Cơ sở Y tế đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Tin liên quan